KAST - SÅGEN - by Svante Hansson & Agne Bergkvist
Motorsågs- och röjsågsutbildning 
 Throw-Saw International AB ger företagsanpassade utbildningar till alla som arbetar med motorsåg och röjsåg. Riktigt enkel, effektiv och framförallt ekonomiskt fördelaktig certifiering för erfarna skogsarbetare som är proffs på motorsåg. 

 Med mer än 50 års erfarenhet inom skogsbranschen tillhör vi de mest erfarna inom säkerhetsarbete med motormanuella arbetsmetoder. 
Vi har inte bara varit delaktiga i denna processen utan har varit med och drivit på utvecklingen inom flera områden såsom motorsågar, huggarutrustning, arbets- metoder, utbildningsmetoder, avverkningsmetoder och säkerhetsarbetet i skogsbruket synnerhet. 

Vi har också varit både rådgivande och drivande under processen att ta fram projekt säker skogs utbildningssystem, KörKort på Motorsåg till de flesta av de nivåer som finns representerade i systemet. 

Vi håller kurserna i södra och mellansverige men vi kommer så klart även till er och håller en kurs oavsett var ni bor.

OBS   -  NYA REGLER
Snabbcertifiering för erfarna skogsarbetare som är proffs på motorsåg.
Kontakta oss för detaljer

Utbildningar - Körkort motorsåg och röjsåg -

Boka era kurser hos oss för en certifierad utbildning.


Konttakta oss för mer information via kontaktformuläret.
Svante  / Agne


Site Builder drivs av  Vistaprint